sk de uk hu
PRODUKTY

Verejné obstarávanie

Nákup inovatívnej technológie I. - 16.10.2013

zverejňovanie v zmysle § 41 zákona o VO

Nákup inovatívnej technológie II. - 16.10.2013

zverejňovanie v zmysle § 41 zákona o VO

Nákup inovatívnej technológie I., Kritéria- 31.10.2013

zverejňovanie v zmysle § 41 zákona o VO

Nákup inovatívnej technológie II., Kritéria - 31.10.2013

zverejňovanie v zmysle § 41 zákona o VO

Nákup inovatívnej technológie I, Vyhodnotenie - 3.12.2013

zverejňovanie v zmysle § 44 zákona o VO

Nákup inovatívnej technológie II, Vyhodnotenie - 3.12.2013

zverejňovanie v zmysle § 44 zákona o VO