sk de uk hu
PRODUKTY

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia

 

Spoločnosť SKIPPI rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi jej web stránku. Akýkoľvek osobný údaj, ktorý nám takáto osoba poskytne, bude použitý za účelom spracovania akejkoľvek jej žiadosti. Vaše osobné údaje sú používané tak, aby neboli porušené žiadne pravidlá a predpisy týkajúce sa ochrany súkromia.

 

Žiadna informácia získaná prostredníctvom web stránky nebude poskytnutá žiadnej tretej strane,

žiadnemu dealerovi, agentúre ani osobám povereným k jednaniu za našu spoločnosť, ani žiadnej inej spoločnosti, s ktorou SKIPPI priamo alebo nepriamo spolupracuje na realizácii služieb pre zákazníkov. S osobnými údajmi je zaobchádzané v súlade so všetkými zákonnými nariadeniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. V súlade s týmito nariadeniami môžu byť zhromaždené osobné údaje uchovávané a spracovávané vo vnútri i mimo Európskej Únie, kdekoľvek na svete. Vaše osobné údaje budú použité výhradne za účelom spracovania akejkoľvek Vašej žiadosti.

 

Máte právo kedykoľvek sa oboznámiť s tým, aké informácie o vás uchovávame a v prípade potreby tieto údaje opraviť